Uglum Agentur

 

                                  

 - Henting og levering av båt                                            - Vask og polering

- Service på motor (alle merker)                                     - Stoffing

 -Service / reparasjon på øvrig utstyr i båten                 - Opplag inne og ute

 Skader / reparasjoner / Ombygging                             - Diagnose

 

 
Kontakt oss for mere info

 

Tlf. 976 45 001 / 929 98 560

Asbjørn      /  Leif - Egil

           post@uglumagentur.no


Vi utfører service / reparasjon på alle merker


     

       

      

  

 Logo Uglum

Amazing and shiny stats